Omsättning per geografiska områden
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Europa 572 575 1 202
Asien 850 828 2 009
Amerika 419 437 994
Övriga 193 264 520
Totalt 2 034 2 104 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida