Räntebärande nettoskulder
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Långfristiga skulder 549 594 545
Kortfristiga skulder 341 348 249
Lånefordringar -12 -3 -2
Likvida medel -219 -148 -225
Totalt 658 790 567

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida