Aktier och aktieägare

Under januari-september 2013 uppgick Wärtsiläaktiens handelsvolym på Nasdaq OMX börsen till 69.337.677 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.460 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 38.608.825 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Aktie-
Antal aktier omsättning
30.9.2013 och röster 1-9/2013
WRT1V 197 241 130 69 337 677
1.1. - 30.9.2013 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 39,00 32,71 35,49 33,38
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2013 30.9.2012
Marknadsvärde, MEUR  6 584 5 316
Utländska aktieägare,% 52,0  49,8


Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-september 2013 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

25.9 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 9.824.523 aktier, vilket motsvarar 4,98% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört de juridiska arrangemangen om att bilda ett samföretag i enlighet med meddelandet från 24.4.2012. Vid tidpunkten för meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav 42.948.325 aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida