Stabil utveckling under första halvåret 2013

Denna delårsrapport är oreviderad.

Centralt under andra kvartalet

 • Orderingången sjönk med 11% till 1.071 miljoner euro (1.198)
 • Omsättningen ökade med 5% till 1.152 miljoner euro (1.099)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,93 (1,09)
 • Rörelseresultatet var 111 miljoner euro, dvs. 9,6% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,3%)
 • EBITA 119 miljoner euro, dvs. 10,3% av omsättningen (123 miljoner euro, dvs. 11,2%)
 • Resultat per aktie 0,39 euro (0,38)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 38 miljoner euro (-183)

Centralt under rapportperioden januari-juni 2013

 • Orderingången ökade med 5% till 2.424 miljoner euro (2.308)
 • Omsättningen minskade med 3% till 2.034 miljoner euro (2.104)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,19 (1,10)
 • Rörelseresultat var 181 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (215 miljoner euro, dvs. 10,2%)
 • EBITA 198 miljoner euro, dvs. 9,7% av omsättningen (232 miljoner euro, dvs. 11,0%)
 • Resultat per aktie 0,76 euro (0,72)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 122 miljoner euro (-154)
 • Orderstocken ökade med 5% och uppgick till 4.763 miljoner euro (4.515) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?