Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 84 miljoner euro (462). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 5 miljoner euro (400), och 79 miljoner euro (62) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 94 miljoner euro (101).

Underhållsinvesteringarna för år 2013 blir mindre än avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida