Omsättning

Under tredje kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 11% till 1.209 miljoner euro (1.087) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 421 miljoner euro (304), en ökning med 38%. Ship Powers omsättning var stabil under tredje kvartalet och uppgick till 340 miljoner euro (339). Services omsättning under tredje kvartalet var 435 miljoner euro (435). Services försäljningsmix var i stort sett stabil, med en liten ökning i intäkterna från kontrakt.  

Omsättningen under januari-september 2013 ökade med 2% till 3.243 miljoner euro (3.191). Power Plants omsättning uppgick till 991 miljoner euro (930), en ökning med 7%. Ship Powers omsättning ökade med 3% och uppgick till 900 miljoner euro (875). Affärsområdet Services omsättning var 1.334 miljoner (1.377), en minskning med 3%. Power Plants stod för 31%, Ship Power för 28% och Services för 41% av den totala omsättningen.

Cirka 61% av Wärtsiläs omsättning under januari-september 2013 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Power Plants 421 304 38% 991 930 7% 1 498
Ship Power 340 339 0% 900 875 3% 1 301
Services 435 435 0% 1 334 1 377 -3% 1 908
Övrig 13 8 18 10 17
Omsättning totalt 1 209 1 087 11% 3 243 3 191 2% 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida