Orderingång

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet minskade med 14% till 1.097 miljoner euro (1.275). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 2% (1.071 miljoner euro under andra kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 0,91 (1,17).

Power Plants orderingång under tredje kvartalet uppgick till 261 miljoner euro (453), vilket var 42% mindre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 20% (217 miljoner euro under andra kvartalet 2013). Viktiga beställningar kom från Indonesien, Bangladesh och Nigeria.

Ship Powers orderingång under tredje kvartalet uppgick till 378 miljoner euro (391), en minskning med 3% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal var orderingången stabil (380 miljoner euro under andra kvartalet 2013). Offshore- och specialfartygssegmenten var fortfarande aktivast. Ship Powers offshorerelaterade order omfattade propulsionslösningar, inklusive motorer och styrpropellrar, till sex nya rörläggningsfartyg som byggs av IHC Merwede för Subsea 7 och Seabras Sapura. Under rapportperioden fick Wärtsilä också en order på propulsionslösningar till fyra nya oceangående räddningsfartyg från Kinas statsägda Communications Import & Export Corporation. Orderingången för miljölösningar var god, och Ship Power fick order på 16 avgasreningssystem. Offshoresegmentet stod för 46% av orderingången under tredje kvartalet, medan handelsfartygen stod för 22% samt passagerarfartygen för 16%. Marinen stod för 8% medan specialfartygen stod för 4% av orderingången. Andelen andra order var 5%.

Orderingången för affärsområdet Services under tredje kvartalet 2013 var 454 miljoner euro (428), en ökning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 3% (469 miljoner euro under andra kvartalet 2013). Under tredje kvartalet slöt Wärtsilä långfristiga serviceavtal med kraftverkskunder i USA, Afrika och Australien.

Den totala orderingången under rapportperioden januari-september 2013 uppgick till 3.520 miljoner euro (3.583), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period 2012. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,09 (1,12). Power Plants orderingång var 884 miljoner euro (1.045), 15% lägre än 2012. Ship Powers orderingång var 1.200 miljoner euro (1.114), 8% högre än för motsvarande period året innan. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 1.428 miljoner euro (1.418), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period 2012.

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Power Plants 261 453 -42% 884 1 045 -15% 1 515
Ship Power 378 391 -3% 1 200 1 114 8% 1 453
Services 454 428 6% 1 428 1 418 1% 1 961
Orderingång totalt 1 097 1 275 -14% 3 520 3 583 -2% 4 940
Orderingång Power Plants
MW 7-9/2013 7-9/2012 Förändring 1-9/2013 1-9/2012 Förändring 2012
Olja 150 167 -10% 355 715 -50% 796
Gas 523 824 -37% 1 431 1 672 -14% 2 323
Förnybara bränslen 22 27 27
Orderingång totalt 673 1 013 -34% 1 786 2 414 -26% 3 146


Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 143 miljoner euro (175) under rapportperioden januari-september 2013. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida