Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.568 miljoner euro (4.724), en minskning med 3%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.459 miljoner euro (1.691), en minskning med 14%. Ship Powers orderstock var 2.266 miljoner euro (2.226), vilket var 2% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 4% till 840 miljoner euro (808).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.9.2013 30.9.2012 Förändring 31.12.2012
Power Plants 1 459 1 691 -14% 1 561
Ship Power 2 266 2 226 2% 2 127
Services 840 808 4% 804
Orderstock totalt 4 568 4 724 -3% 4 492

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida