Antal anställda

Wärtsilä hade 18.776 (18.961) anställda i slutet av september 2013. Antalet anställda i genomsnitt under januari-september 2013 var 18.680 (18.809). Power Plants hade 1.041 (921) anställda. Ship Power hade 3.612 (2.112) anställda, Services 10.901 (11.239) anställda medan PowerTech hade 2.459 (3.840) anställda. Ökningen i Ship Powers personal och minskningen i PowerTechs personal beror främst på förändringar i den organisatoriska strukturen som genomfördes 2012.  

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (33) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida