Rörelseresultat och lönsamhet 

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för tredje kvartalet var 138 miljoner euro (113), dvs. 11,4% av omsättningen (10,4). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 130 miljoner euro (110), dvs. 10,8% av omsättningen (10,1). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 146 miljoner euro (122), dvs. 12,1% av omsättningen (11,2). Under tredje kvartalet uppgick engångsposterna till 8 miljoner euro (3) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (8).

Under rapportperioden januari-september 2013 uppgick rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter till 319 miljoner euro (328), dvs. 9,8% av omsättningen (10,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 309 miljoner euro (312), dvs. 9,5% av omsättningen (9,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 343 miljoner euro (354), dvs. 10,6% av omsättningen (11,1). Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp av 10 miljoner euro (16) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 24 miljoner euro (26) under rapportperioden januari-september 2013.

I mars sålde Wärtsilä sitt innehav på 1.987.940 aktier i Sato Oyj för ca 27 miljoner euro. Wärtsiläs försäljningsvinst var ca 25 miljoner euro. Skatten på försäljningsvinsten är ca 6 miljoner euro.

De finansiella posterna uppgick till -8 miljoner euro (-22). Nettoräntorna var -11 miljoner euro (-13). Vinsten före skatter uppgick till 326 miljoner euro (291). Rapportperiodens skatter var 80 miljoner euro (72), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet per aktie var 1,24 euro (1,09) och eget kapital per aktie 8,79 euro (8,38).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida