Koncernchef Björn Rosengren

”Vår operativa verksamhet utvecklades i linje med våra förväntningar under tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro, och lönsamheten var 11,4%. På grund av bättre visibilitet på omsättningens utveckling, preciserar vi omsättningens tillväxtestimat till 0-5%. Lönsamhetsestimatet förblir oförändrat, dvs. kring 11%.

Osäkerhetsfaktorerna i den globala ekonomin och de fluktuerande valutakurserna på tillväxtmarknaderna har lett till att kraftverkskunder skjutit upp sina investeringsbeslut, vilket har påverkat vår totala orderingång. På marinmarknaden är aktiviteten på en god nivå i alla huvudsakliga fartygssegment. Fokus på bränsleeffektivitet och konkurrenskraftiga priser på nybyggen stöder investeringar i handelsfartyg, och offshoresegmentet har också varit aktivt. Services omsättning utvecklades stabilt, liksom servicemarknaden överlag. Wärtsilä slöt flera långfristiga serviceavtal under kvartalet, och vi ser ytterligare möjligheter på denna marknad."

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida