Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i en tuff marknadsomgivning

Denna delårsrapport är oreviderad.

Centralt under tredje kvartalet

 • Orderingången sjönk med 14% till 1.097 miljoner euro (1.275)
 • Omsättningen ökade med 11% till 1.209 miljoner euro (1.087)
 • Orderingång jämfört med faktureringen 0,91 (1,17)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 138 miljoner euro, dvs. 11,4% av omsättningen (113 miljoner euro, dvs. 10,4%)
 • EBITA 146 miljoner euro, dvs. 12,1% av omsättningen (122 miljoner euro, dvs. 11,2%)
 • Resultat per aktie 0,48 euro (0,38)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 139 miljoner euro (121)

Centralt under rapportperioden januari-september 2013

 • Orderingången minskade med 2% till 3.520 miljoner euro (3.583)
 • Omsättningen ökade med 2% till 3.243 miljoner euro (3.191)
 • Orderingång jämfört med fakturering 1,09 (1,12)
 • Rörelseresultatet före engångsposter var 319 miljoner euro, dvs. 9,8% av omsättningen (328 miljoner euro, dvs. 10,3%)
 • EBITA 343 miljoner euro, dvs. 10,6% av omsättningen (354 miljoner euro, dvs. 11,1%)
 • Resultat per aktie 1,24 euro (1,09)
 • Kassaflöde från rörelseverksamheten 261 miljoner euro (-34)
 • Orderstocken minskade med 3% och uppgick till 4.568 miljoner euro (4.724) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida