Wärtsiläs utsikter för år 2013 har reviderats

Wärtsilä preciserar sina utsikter för omsättningen 2013. På basen av den nuvarande orderstocken väntas omsättningen för 2013 öka med 0-5%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä en ökning på 0-10%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara kring 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida