Förändringar i organisationsstrukturen

I augusti 2013 meddelade Wärtsilä att PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation skulle gå samman. Omorganiseringen är en fortsättning på de reformer som implementerades 2012. Syftet är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare genom ökad flexibilitet, snabbare beslutsfattande och ett optimalt utnyttjande av resurser. Den nya organisationsstrukturen träder i kraft 1.1.2014. Ekon.mag. Roger Holm (41) har utnämnts till direktör för 4-taktsmotorer och till medlem av ledningsteamet för Ship Power från och med 1.9.2013. Holm kommer att leda PowerTech-organisationen tills den nya organisatoriska strukturen träder i kraft.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida