Förändringar i ledningen

Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (55) har utnämnts till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem.

Dipl.ing. Jaakko Eskola (55) har utnämnts till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power.

Ekon.mag Marco Wirén (47) har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och till direktionsmedlem.

De tidigare direktörerna för Services och PowerTech, Christoph Vitzthum och Lars Hellberg har lämnat bolaget. Den före detta ekonomi- och finansdirektören Raimo Lind uppnådde sin avtalsenliga pensionsålder och avgick i augusti 2013.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida