Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Under tredje kvartalet tilldelades Wärtsilä det internationellt uppskattade designpriset Red Dot för en ny propulsionskontrollpanel. Panelen är ett omfattande system som består av reglage och pekskärmar och som planerats för alla slags propulsionslösningar för moderna fartyg.

Wärtsilä RT-flex58T version D ER-3 beviljades typgodkännande och uppfyller således alla klassificeringsinstituts krav. Den lågvarviga motorn är en optimerad version av Wärtsilä RT-flex58T version D med mindre effekt och lägre bränsleförbrukning.

Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. Alla tester av systemet AQUARIUS UV (ultraviolett) har slutförts, och typgodkännande beviljades i december 2012. Systemet AQUARIUS EC (elektroklorering) godkändes slutgiltigt i maj 2013.

Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar system med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 77 avgasreningssystem till 36 fartyg.

Under rapportperioden beviljades Wärtsilä ett 10-årigt lånearrangemang på 150 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken och ett 10-årigt lånearrangemang på 50 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för forskning och utveckling. Med hjälp av lånen kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt fokusera på att sänka livscykelkostnaderna för installationerna.

Efter rapportperioden i oktober lanserade Wärtsilä en ny serie av styrpropellrar och tvärställda propellrar. De nya lösningarna har utvecklats med tanke på den förändrade efterfrågan på marknaden som kräver mer konkurrenskraftiga och effektiva produkter med ett större effektområde.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida