Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Fastighetsinteckningar 28 41 28
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 24 72 34
Totalt 51 113 62
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 665 429 433
för intressebolag 8 10 9
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 24 20 23
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 64 47 44
betalas senare 28 10 10
Totalt 788 516 518

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida