Antal anställda
1–9/2013 1–9/2012 2012
I medeltal 18 680 18 809 18 930
I slutet av rapporteringsperioden 18 776 18 961 18 887

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida