Bruttoinvesteringar
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Aktier och förvärv 5 400 402
Immateriella och materiella tillgångar 79 62 111
Totalt 84 462 513

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida