Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 9
Valutaterminer 1 455 614
Valutaoptioner, köpta 38
Valutaoptioner, utfärdade 23
Totalt 1 650 614

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida