Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 259 826 826
Kursdifferenser -30 35 24
Förvärv 424 426
Ökning 36 17 41
Avskrivningar och nedskrivningar -44 -46 -61
Minskning och omgrupperingar 13 6 5
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 235 1 261 1 259
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 470 472 472
Kursdifferenser -8 4 1
Förvärv 19 19
Ökning 43 45 70
Avskrivningar och nedskrivningar -50 -55 -78
Minskning och omgrupperingar -15 -13 -14
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 440 473 470

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida