Nyckeltal
Justerad Justerad
1–9/2013 1–9/2012 2012
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,24 1,09 1,72
Eget kapital/aktie, euro 8,79 8,38 8,95
Soliditet, % 42,0 39,7 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,42 0,32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida