Omsättning per geografiska områden
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Europa 922 875 1 202
Asien 1 274 1 298 2 009
Amerika 744 643 994
Övriga 303 376 520
Totalt 3 243 3 191 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida