Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–9/2013 1–9/2012 2012
Långfristiga skulder 581 578 545
Kortfristiga skulder 219 321 249
Lånefordringar -11 -2 -2
Likvida medel -254 -199 -225
Totalt 534 698 567

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida