Marknadsutsikter

Den allmänna makroekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten påverkar fortsättningsvis kraftförsörjningsmarknaden. På basen av den svagare globala statistiken över orderaktiviteten under första halvåret väntas den totala marknaden för kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minska under 2013. Orderaktiviteten är störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftförsörjningskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2 -neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Våra utsikter för shipping- och varvsbranschen under 2013 har förbättrats. Den livliga orderingången för produkttankfartyg, stora containerfartyg och gastankfartyg väntas fortsätta under slutet av året. Dessutom väntas offshoresektorn förbli aktiv, även om ordermixen ändras mer till förmån för mobila borrenheter och FPSO-fartyg. Gällande utsläppsbestämmelser och fokus på bränsleeffektivitet skapar intressanta möjligheter för gasdrivna fartyg och miljölösningar. Finansieringen är fortfarande ett problem, men läget ser ut att lätta något i hela branschen. I det stora hela väntas orderfördelningen bli mer balanserad än under 2012, med aktivitet i alla betydande fartygssegment.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är stabila. Ökningen i det installerade beståndet kompenserar delvis för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och kundernas fortsatta strävan efter att skära ner operativa kostnader inom handelsfartygssegmentet. Utsikterna för servicesektorn inom offshore och gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet fortsätter att vara bra med möjligheter till långfristiga avtal. Utsikterna för Mellanöstern och Asien förblir något positivare och stöds av intresset för kraftverksrelaterad service. Utsikterna är också positiva i Nord-, Central- och Sydamerika samt Afrika.

 

Wärtsiläs utsikter för 2013 har reviderats 


Wärtsilä preciserar sina utsikter för omsättningen 2013. På basen av den nuvarande orderstocken väntas omsättningen för 2013 öka med 0-5%. Tidigare förväntade sig Wärtsilä en ökning på 0-10%. Wärtsilä upprepar sin förväntning att rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara kring 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida