Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Inom affärsområdet Power Plants kan osäkerheten på finansmarknaden och stora valutakursfluktuationer inverka på tillgången till finansiering och på timingen av större projekt. Bristande efterfrågan på råvaror såsom mineraler kan påverka industriella kunders investeringsbeslut.

Affärsmiljön inom sjöfart och varvsindustrin är fortfarande en utmaning, och oron för den globala ekonomin fortsätter att skapa osäkerhet. Överkapaciteten på marknaden för traditionella handelsfartyg är fortfarande ett problem, och finansieringen är utsatt för tryck på grund av bankernas försiktighet. Investeringar i offshoreprospektering och -produktion är mycket känsliga för förändringar i oljepriset. Men de gällande oljepriserna stöder offshoreindustrins operativa aktiviteter i tuffare förhållanden och på djupare vatten.

Fortsatta risker i världsekonomin kan medföra negativa konsekvenser för Services orderingång. De utmanande förhållandena i flera marinsegment är också en potentiell riskfaktor.

Årsredovisningen för år 2012 innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och riskhantering.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida