Aktier och aktieägare

Under januari-december 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till 95.127.366 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.328 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 54.651.206 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Aktie-
Antal aktier omsättning
31.12.2013 och röster 1-12/2013
WRT1V 197 241 130 95 127 366
1.1. - 31.12.2013 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 39,00 30,66 35,00 35,77
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2013 31.12.2012
Marknadsvärde, MEUR 7 055  6 454 
Utländska aktieägare,% 51,3  51,0 


Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-december 2013 har Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar:

25.9 minskade BlackRock Inc. sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Inc. 9.824.523 aktier, dvs. 4,98% av aktierna och rösterna i Wärtsilä.

7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört det juridiska sammanslaget av deras Wärtsiläinnehav i ett samföretag i enlighet med meddelandet från 24.4.2012. Vid tidpunkten för meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav 42.948.325 aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida