Styrelsens förslag till dividend

Styrelsen föreslår en dividend på 1,05 euro per aktie för räkenskapsåret 2013. Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till 1.027.025.847,20 euro, inklusive nettovinsten på 174.475.007,05 euro för räkenskapsåret. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2014. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas 18.3.2014. Årsredovisningen 2013, inklusive bokslutet och verksamhetsberättelsen, är tillgänglig på företagets webbplats www.wartsila.com och på www.wartsilareports.com vecka 7.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida