Omsättning

Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 8% till 1.411 miljoner euro (1.533) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 468 miljoner euro (568), en minskning med 18%. Ship Powers omsättning var stabil under fjärde kvartalet och uppgick till 425 miljoner euro (426). Services omsättning under fjärde kvartalet uppgick till 507 miljoner euro (531), en minskning med 5% jämfört med motsvarande period året innan.

Omsättningen under januari-december 2013 minskade med 1% och uppgick till 4.654 miljoner euro (4.725). Utvecklingen var något svagare än den förväntade omsättningstillväxten på 0-5%, och utfallet berodde främst på ofördelaktiga valutakurser och några försenade leveranser under fjärde kvartalet. Power Plants omsättning uppgick till 1.459 miljoner euro (1.498), en minskning med 3%. Ship Powers omsättning ökade med 2% och uppgick till 1.325 miljoner euro (1.301). Affärsområdet Services omsättning var 1.842 miljoner euro (1.908), en minskning med 3%. Vad gäller Services försäljningsmix ökade intäkterna från underhåll och långfristiga kontrakt. Power Plants stod för 31%, Ship Power för 28% och Services för 40% av den totala omsättningen.

Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-december 2013 var denominerad i euro, 24% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Förändring 1-12/2013 1-12/2012 Förändring
Power Plants 468 568 -18% 1 459 1 498 -3%
Ship Power 425 426 0% 1 325 1 301 2%
Services 507 531 -5% 1 842 1 908 -3%
Övrig 11 7 28 17
Omsättning totalt 1 411 1 533 -8% 4 654 4 725 -1%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida