Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet 2013 var stabil och uppgick till 1.351 miljoner euro (1.357). Jämfört med föregående kvartal ökade Wärtsiläs orderingång med 23% (1.097 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,96 (0,89).

Power Plants orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 409 miljoner euro (471), vilket var 13% lägre än under motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 57% (261 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Viktiga order kom från Indonesien och Mauretanien.

Ship Powers orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 462 miljoner euro (339), en ökning med 36% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 22% (378 miljoner euro under tredje kvartalet 2013). Orderingången var aktivast inom offshore och handelsfartyg. Ship Powers handelsfartygsrelaterade order omfattade en beställning på Wärtsilä X92-huvudmotorer till fyra containerfartyg för turkiska Ciner Group och en order på Wärtsiläs nya lågvarviga lågtrycksmotor som kan drivas med flera bränslen till två miljömässigt avancerade tankfartyg för Terntank Rederi A/S. Ship Power fick också en order på ett komplett paket bestående av flerbränslepropulsion och LNG-utrustning till en ny passagerarfärja för det tyska rederiet Reederei Cassen Eils GmbH. Orderaktiviteten för miljölösningar fortsatte, och Ship Power fick beställningar på 11 avgasreningssystem under fjärde kvartalet. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under fjärde kvartalet, medan offshoresegmentets andel var 37%. Specialfartygens och marinens andel var 6% samt passagerarfartygens 5%. Övriga order stod för 2%.

Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 457 miljoner euro (543), en minskning med 16% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 1% (454 miljoner euro under tredje kvartalet 2013).

Orderingång under rapportperioden

Den totala orderingången under rapportperioden januari-december 2013 uppgick till 4.872 miljoner euro (4.940), en minskning med 1% jämfört med motsvarande period 2012. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,05 (1,05).

Under rapportperioden januari-december 2013 var Power Plants orderingång 1.292 miljoner euro (1.515), en minskning med 15% jämfört med året innan. Utvecklingen är linje med nedgången på den globala kraftverksmarknaden. De gasbaserade applikationerna stod för sammanlagt 82% av orderingången i MW. Under 2013 beställdes ett kraftverk på 274 MW till Jordanien och ett kraftverk på 220 MW till Oregon i USA. Andra viktiga order kom från Finland, Ryssland och Indonesien.

Ship Powers orderingång ökade med 14% till 1.662 miljoner euro (1.453) under januari-december 2013, vilket återspeglade återhämtningen på marinmarknaden. Orderingången var aktiv inom offshore och specialtonnage samt inom handelsfartyg. I linje med Ship Powers strategi fick Wärtsilä flera order på integrerade lösningar som omfattade fartygsdesign, propulsionsmaskineri, automation och annan utrustning. Beställningarna av miljölösningar ökade något, och Wärtsilä fick en order på AQUARIUS®UV-systemet för hantering av ballastvatten från Carboflotta Group och beställningar på avgasreningssystem från bland annat TT-Line, Color Line och Messina. Sammanlagt 41 avgasreningssystem till 17 fartyg beställdes under 2013. Intresset för gas som marinbränsle höll i sig under året, och Ship Power fick många order på flerbränslemotorer och gasrelaterade system. En sådan order var det strategiskt intressanta kontraktet om ett omfattande applikationspaket, inklusive lasthanteringssystem, gashanteringssystem och propulsionsmaskineri, till en serie LNG-tankfartyg för den danska operatören Evergas. Viktiga order inom offshore omfattade propulsionslösningar till sex nya rörläggningsfartyg för Subsea 7 och Seabras Sapura samt flera order till offshorestödfartyg. Offshoresegmentet stod för 42% av orderingången under rapportperioden, medan handelsfartygen stod för 34% samt passagerarfartygen för 8%. Specialfartygen stod för 7% och marinen för 6% av orderingången. Övriga order uppgick till 3%.

Services orderingång under januari-december 2013 minskade med 4% till 1.885 miljoner euro (1.961). Under rapportperioden slöt Wärtsilä viktiga långfristiga drifts- och underhållsavtal med kraftverkskunder i Afrika, Australien och USA. Wärtsilä ingick också ett serviceavtal med Viking Line om underhåll och service av den gasdrivna passagerarfärjan Viking Grace.

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2013 10-12/2012 Förändring 1-12/2013 1-12/2012 Förändring
Power Plants 409 471 -13% 1 292 1 515 -15%
Ship Power 462 339 36% 1 662 1 453 14%
Services 457 543 -16% 1 885 1 961 -4%
Orderingång totalt 1 351 1 357 0% 4 872 4 940 -1%
Orderingång Power Plants
MW 10-12/2013 10-12/2012 Förändring 1-12/2013 1-12/2012 Förändring
Olja 90 80 11% 444 796 -44%
Gas 526 652 -19% 1 957 2 323 -16%
Förnybara bränslen 27
Orderingång totalt 615 732 -16% 2 401 3 146 -24%

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 222 miljoner euro (242) under rapportperioden januari-december 2013. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida