Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.426 miljoner euro (4.492), en minskning med 1%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.367 miljoner euro (1.561), en minskning med 12%. Ship Powers orderstock var 2.289 miljoner euro (2.127), vilket var 8% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock minskade med 7% till 751 miljoner euro (804).

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2013 31.12.2012 Förändring
Power Plants 1 367 1 561 -12%
Ship Power 2 289 2 127 8%
Services 751 804 -7%
Orderstock totalt 4 426 4 492 -1%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida