Antal anställda

Wärtsilä hade 18.663 (18.887) anställda i slutet av december 2013. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2013 var 18.749 (18.930). Power Plants hade 1.053 (932) anställda. Ship Power hade 3.612 (2.139) anställda, Services 10.785 (11.163) anställda medan PowerTech hade 2.449 (3.811) anställda. Ökningen i Ship Powers personal och minskningen i PowerTechs personal beror främst på förändringar i organisationen som implementerades 2012.  

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (36) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (32) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida