Rörelseresultat och lönsamhet 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet (EBIT) före engångsposter var 201 miljoner euro (188), dvs. 14,2% av omsättningen (12,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 191 miljoner euro (171), dvs. 13,6% av omsättningen (11,1). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 208 miljoner euro (198), dvs. 14,8% av omsättningen (12,9). Under fjärde kvartalet uppgick engångsposterna till 9 miljoner euro (17) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).

Rörelseresultatet (EBIT) före engångsposter för rapportperioden januari-december 2013 uppgick till 520 miljoner euro (517). Detta motsvarar 11,2% av omsättningen (10,9), vilket är i linje med estimatet på ca 11%. Samföretagens lönsamhet utvecklades väl, vilket bidrog positivt till koncernens rörelseresultat. Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 500 miljoner euro (483), dvs. 10,7% av omsättningen (10,2). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 552 miljoner euro (552), dvs. 11,9% av omsättningen (11,7). Under rapportperioden januari-december 2013 redovisade Wärtsilä avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 32 miljoner euro (35) och engångsposter till ett belopp av 20 miljoner euro (34). Engångsposterna bestod av omstruktureringsutgifter och avbrutna verksamheter.

I mars sålde Wärtsilä sitt innehav på 1.987.940 aktier i Sato Oyj för 27 miljoner euro. Wärtsiläs realisationsvinst var 25 miljoner euro. Skatten på realisationsvinsten är 6 miljoner euro.

De finansiella posterna uppgick till -19 miljoner euro (-31). Nettoräntorna var -14 miljoner euro (-18). De erhållna dividenderna uppgick till 1 miljon euro (2). Vinsten före skatter var 507 miljoner euro (453). Skatterna uppgick till 113 miljoner euro (109), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 22%. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 393 miljoner euro (344). Resultatet per aktie var 1,98 euro (1,72) och eget kapital per aktie 9,35 euro (8,95). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 21,2% (20,4). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 21,4% (20,1).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida