Solid lönsamhet och starkt kassaflöde trots utmanande marknader

Centralt under fjärde kvartalet

  • Orderingången var stabil och uppgick till 1.351 miljoner euro (1.357)
  • Omsättningen minskade med 8% till 1.411 miljoner euro (1.533)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 0,96 (0,89)
  • Rörelseresultatet före engångsposter var 201 miljoner euro, dvs. 14,2% av omsättningen (188 miljoner euro, dvs. 12,3%)
  • EBITA 208 miljoner euro, dvs. 14,8% av omsättningen (198 miljoner euro, dvs. 12,9%)
  • Resultat per aktie 0,74 euro (0,62)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 317 miljoner euro (187)

Centralt under rapportperioden januari-december 2013

  • Orderingången minskade med 1% till 4.872 miljoner euro (4.940)
  • Omsättningen minskade med 1% till 4.654 miljoner euro (4.725)
  • Orderingång jämfört med fakturering 1,05 (1,05)
  • Orderstocken minskade med 1% och uppgick till 4.426 miljoner euro (4.492) i slutet av perioden
  • Rörelseresultatet före engångsposter var 520 miljoner euro, dvs. 11,2% av omsättningen (517 miljoner euro, dvs. 10,9%)
  • EBITA 552 miljoner euro, dvs. 11,9% av omsättningen (552 miljoner euro, dvs. 11,7%)
  • Resultat per aktie 1,98 euro (1,72)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 578 miljoner euro (153)
  • Dividendförslag 1,05 euro per aktie

Händelser efter rapportperioden

  • Ett effektivitetsprogram som påverkar hela koncernen publicerades 29.1.2014

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida