Förändringar i organisationsstrukturen

I augusti 2013 meddelade Wärtsilä att PowerTech och Ship Powers 4-taktsorganisation skulle gå samman. Omorganiseringen är en fortsättning på de reformer som implementerades 2012. Syftet är att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna effektivare och flexiblare genom snabbare beslutsfattande och ett optimalt utnyttjande av resurser. Ekon. mag. Roger Holm (41) utnämndes till direktör för 4-taktsmotorer och till medlem av ledningsteamet för Ship Power från och med 1.9.2013. Holm ledde också PowerTech-organisationen tills den nya organisatoriska strukturen trädde i kraft 1.1.2014.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida