Förändringar i ledningen

Dipl.ing. Pierpaolo Barbone (56) utnämndes till direktör för affärsområdet Services och till direktionsmedlem.

Dipl. ing. Jaakko Eskola (55) utnämndes till vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör. Han fortsätter även i sin befintliga position som direktör för Ship Power.

Ekon.mag Marco Wirén (47) utnämndes till ekonomi- och finansdirektör och till direktionsmedlem.

De tidigare direktörerna för Services och PowerTech, Christoph Vitzthum och Lars Hellberg har lämnat bolaget. Den före detta ekonomi- och finansdirektören och ställföreträdande verkställande direktören Raimo Lind uppnådde sin avtalsenliga pensionsålder och avgick i augusti 2013.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida