Forskning och utveckling

Wärtsilä fortsatte att satsa kraftigt på FoU-aktiviteter under 2013. Fokusområdena är förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 185 miljoner euro, dvs. 4,0% av omsättningen.

Under rapportperioden beviljades Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro av Europeiska investeringsbanken och ett 10-årigt lån på 50 miljoner euro av Nordiska investeringsbanken för forskning och utveckling. Med hjälp av dessa lån kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader.

Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar system med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 88 avgasreningssystem till 41 fartyg.

Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. I november, godkändes Wärtsilä AQUARIUS UV-systemet av kustbevakningen i USA. Dessutom typgodkändes Wärtsiläs AQUARIUS EC-systemet, som bygger på elektroklorering, av IMO i december.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida