Produktlanseringar

I december utvidgade Wärtsilä sin motorportfölj med två nya hjälpmotorer, Wärtsilä Auxpac 16 och Wärtsilä Auxpac 32. De nya motorerna är mycket tillförlitliga och uppfyller IMO:s Tier II-miljökrav. Lanseringen av motorerna är ett viktigt steg som befäster Wärtsiläs ställning på marknaden för hjälpmotorer. I december lanserade Wärtsilä också en ny marinväxellåda med två växlar. Produkten är utvecklad för fartyg som kan drivas på flera sätt eller med sänkt hastighet, och den ger betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar. Jämfört med ett enkelt mekaniskt propulsionssystem minskade bränsleförbrukningen med åtta procent under sjövärdighetstestningen.

I november lanserade Wärtsilä en ny teknologi för lågvarviga flerbränslemotorer. Fördelarna med denna teknologi inbegriper sänkta kapitalkostnader genom ett mycket enklare och förmånligare system för hantering av LNG och gas. Dessutom uppfyller de nya motorerna utsläppskraven enligt IMO:s Tier III i gasdrift. Den första motorn som försetts med denna teknologi är Wärtsilä RT-flex50DF som blir leveransklar under tredje kvartalet 2014.

I oktober lanserade Wärtsilä flerbränslemotorn Wärtsilä 20DF i USA. Motorn uppfyller den amerikanska miljömyndigheten EPA:s stränga Tier 4-utsläppskrav. Även en ny serie av styrpropellrar och tvärställda propellrar introducerades. De nya lösningarna har utvecklats med tanke på den förändrade efterfrågan på marknaden som kräver mer konkurrenskraftiga och effektiva produkter med ett större effektområde. Wärtsilä lanserade också Bio Seal Ring, en tätningslösning för propellerhylsor. Tätningsringen är den första i sitt slag på marknaden, och den är avsedd att användas med miljövänliga smörjmedel under produktens minst fem år långa livscykel.

En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda.

I mars lanserade Wärtsilä en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida