Strategi

Wärtsiläs mål är att vara den ledande leverantören av kompletta livscykelbaserade kraftlösningar på den globala marinmarknaden och valda energimarknader i hela världen. Vi ser tillväxtmöjligheter inom gasdrivna kraftverk i anslutning till vårt koncept Smart Power Generation samt också inom gasdrivna motorer och relaterade lösningar för marinmarknaden och inom utvecklingen av medelstor LNG-infrastruktur. Vi ser också tillväxtmöjligheter inom miljölösningar, inklusive avgasreningssystem för reduktion av SOx och system för hantering av ballastvatten. Våra styrkor består av vårt teknologiska ledarskap, vårt integrerade produkt- och serviceutbud, våra nära och långvariga kundrelationer och vår överlägsna globala närvaro. Genom vår produktions- och leveranskedja strävar vi fortlöpande efter att bevara kostnadseffektiviteten och en hög kvalitet – ofta tillsammans med ledande industriella samarbetspartner på våra viktigaste växande marknader. Vårt starka fokus på FoU gör det möjligt för oss att vara en föregångare inom teknologi och innovationer i branschen.

Vi har som avsikt att utnyttja tillväxtmöjligheterna på våra slutmarknader och samtidigt bevara vår solida lönsamhet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida