Strategiska projekt, samföretag och utbyggnad av nätverket

Byggandet av den nya produktionsanläggningen för Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, framskrider enligt plan. Företaget kommer att tillverka medelvarviga Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 marinmotorer för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång i mitten av 2014.

Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s fabrik väntas vara i drift under första kvartalet 2014.

I mars meddelade Wärtsilä sin avsikt att etablera en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs hjälpmotorer och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av 2014.

I februari fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida