Ansvarsförbindelser
MEUR 2013 2012
Fastighetsinteckningar 26 28
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 25 34
Totalt 51 62
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 665 433
för intressebolag 7 9
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 27 23
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 78 44
betalas senare 26 10
Totalt 803 518

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida