Antal anställda
2013 2012
I medeltal 18 749 18 930
I slutet av perioden 18 663 18 887

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida