Bruttoinvesteringar
MEUR 2013 2012
Aktier och företagsförvärv 5 402
Immateriella och materiella tillgångar 129 111
Totalt 134 513

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida