Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Inflationsskydd 9
Valutaterminer 1 545 534
Valutaoptioner, köpta 7
Totalt 1 686 534

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida