Nyckeltal
Justerad
2013 2012
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,98 1,72
Eget kapital/aktie, euro 9,35 8,95
Soliditet, % 43,9 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,15 0,32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida