Omsättning per geografiska områden
MEUR 2013 2012
Europa 1 329 1 202
Asien 1 759 2 009
Amerika 1 068 994
Övriga 498 520
Totalt 4 654 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida