Räntebärande nettoskulder
MEUR 2013 2012
Långfristiga skulder 571 545
Kortfristiga skulder 94 249
Lånefordringar -1 -2
Likvida medel -388 -225
Netto 276 567

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida