Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Överblick: Hållbarhet

Wärtsiläs föhållningssätt till hållbarhet bygger på en ekonomisk, miljömässig och social prestanda.

Vårt övergripande fokus ligger på att säkerställa lönsamhet, skapa miljöanpassade produkter och tjänster och säkerställa ansvarsfullt företagande.

Vi agerar som en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper.

Nyckeltal

Economiskt

 

Omsättning, MEUR 4 779
Skatter och sociala kostnader, MEUR 313
FoU kostnader, MEUR 139

Miljö

 

Total energiförbrukning (TJ) 1 475
Total vattenförbrukning (1 000 mᵌ) 7 774
Utsläpp av koldioxid (t) (direct) 57 477
Utsläpp av koldioxid (t) (indirekt) 55 989

Socialt

 

Antal nationaliteter 122
Förändring i antalet anställda (nettoeffekt) -283
Utbildningsdagar (dagar/arbetstagare) 4,2
Andelen män/kvinnor 86/14

 

Centralt

26.3. Wärtsilä sluter kontrakt om flerbränslemotorer till världens första LNG-drivna isbrytare.

12.5. Enligt en rapport av Internationella energiorganet IEA är förbränningsmotorer konkurrenskraftiga i främjandet av vind- och solenergi.

30.9. Wärtsilä India Ltd. uppnådde över 4 miljoner arbetstimmar utan arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid.

29.12. Wärtsilä donerade en marinmotor till universitetet Nelson Mandela Metropolitan University i Sydafrika.

"VI INVESTERAR FORTLÖPANDE I TEKNOLOGISK UTVECKLING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EN LEDANDE POSITION INOM HÅLLBARA INNOVATIONER. VI IAKTTAR HÖGA ETISKA STANDARDER. VI HAR FÖRBUNDIT OSS ATT STÖDA FN:S GLOBAL COMPACT OCH DESS PRINCIPER FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, ARBETE, MILJÖ OCH ANTIKORRUPTION."

Björn Rosengren, koncernchef

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.