Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Överblick: Styrelsens verksamhetsberättelse

CENTRALT UNDER 2014

Wärtsiläs resultat 2014 var i linje med företagets långsiktiga mål och med årets prognos. Tack vare ett starkt fjärde kvartal ökade omsättningen med 4%. Lönsamheten var 11,9%.

Wärtsilä fortsatte att utveckla sin verksamhet genom att utvidga utbudet, stärka tillverkningskapaciteten på viktiga tillväxtmarknader och sträva efter tillväxtmöjligheter genom förvärv.

Nyckeltal

Omsättning, MEUR

4 779

Rörelseresultat, MEUR

569

% av omsättningen

11,9

Resultat före skatter, MEUR

494

Resultat/aktie, EUR

1,76

Rörelseverksamhetens kassaflöde, MEUR  

452

Nettoskuldsättningsgrad

0,05

 

 

Centralt

Nya partnerskap

Två samföretagsavtal undertecknade med China State Shipbuilding Corporation. Den ena tar över Wärtsiläs tvåtaktsmotorverksamhet och den andra kommer att tillverka medelvariga diesel- och flerbränslemotorer med medelstor och stor cylinderdiameter.

Tillväxt genom förvärv

I december meddelade Wärtsilä om förvärvet av L3 Marine Systems International, vilket kommer att stärka vår kompetens och erbjudande inom el- och automationssystem.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att en utdelning på 1,15 euro per aktie för räkenskapsåret 2014, vilket motsvarar 65,4% av vinsten per aktie.

Utsikter för 2015

Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2015 ökar med 0-10% medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara mellan 12,0-12,5%.Prognosen beaktar inte inverkan av förvärvet av L-3 Marine Systems International.

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.