Wärtsilä Oyj Abp Delårsrapport q1 2014

Aktier och aktieägare

Under januari-mars 2014 uppgick Wärtsiläaktiernas handelsvolym på Nasdaq OMX börsen till 35.739.747 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 1.427 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 19.772.648 aktier.

 

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Antal aktier Aktieomsättning
31.3.2014 och röster 1-3/2014
WRT1V 197 241 130 35 739 747
1.1. - 31.3.2014 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 43,82 33,35 39,92 39,43
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.3.2014 31.3.2013
Marknadsvärde, MEUR 7 777 6 913
Utländska aktieägare,% 53,8 51,8

Anteckningen

Skapa en anteckning?